O nas

Sue Ryder

Urodziła się w 1923 r. w ziemiańskiej rodzinie z hrabstwa Suffolk we wschodniej Anglii. I właśnie z domu wyniosła wyniosła wielką potrzebę niesienia pomocy biednym i pokrzywdzonym przez los.

Po wybuchu II wojny światowej, mając zaledwie 16 lat, Sue Ryder wstąpiła ochotniczo do Formacji Pielęgniarek Pierwszej Pomocy. Później służyła w polskiej sekcji brytyjskiego Zarządu Operacji Specjalnych, gdzie m.in. w sierpniu 1944 r. ekspediowała zrzuty broni dla walczącej Warszawy. Współpracowała z cichociemnymi, których odwaga, determinacja i poświęcenie wywarły ogromny wpływ na jej przyszłość. W Polsce wybudowała 30 Domów Sue Ryder (domy opieki społecznej i hospicja przekazane państwu polskiemu), które przyjęły pod swój dach chorych, samotnych i bezdomnych.

W 1978 r. otrzymała od Królowej Elżbiety II tytuł szlachecki. Jako swoje terytorium wybrała… Warszawę! W brytyjskiej Izbie Lordów zasiadała jako Lady Ryder of Warsaw. Wyróżniona została honorowym obywatelstwem Warszawy (1993), Gdyni i Konstancina-Jeziorny. Była wielką orędowniczką polskich spraw i ciągle jest zbyt mało znana w naszym kraju.

W 1953 r. powołała do życia fundację swojego imienia. The Sue Ryder Foundation wybudowała w 15 krajach świata ponad 80 domów, które po dziś służą chorym i cierpiącym. Do 1978 r. organizowała wyjazdy wypoczynkowo-rehabilitacyjne do Wielkiej Brytanii dla byłych więźniów obozów koncentracyjnych. Z tej formy pomocy skorzystało ok. 8 tys. osób, głównie Polaków. Jednocześnie odwiedzała alianckie więzienia, ratując życie wielu skazanym na śmierć. Dla finansowania działalności fundacji, Sue Ryder założyła ponad 600 sklepów charytatywnych.

Odeszła w 2000 r., zostawiając po sobie ogromną spuściznę dobra i zobowiązując kolejne pokolenia ludzi do pracy na rzecz innych.

założycielka Fundacji, filantrop, wielka przyjaciółka Polski

Sue Ryder
1956
początek

działalności Fundacji w Polsce

1992
rok założenia

pierwszego sklepu charytatywnego w Polsce

100
% zysków

przekazanych na cele statutowe Fundacji

5
sklepów

charytatywnych w Warszawie

Fundacja w liczbach

Fundacja Sue
Ryder

Działania w Polsce sięgają 1956 r. – to wtedy Sue Ryder rozpoczęła ponad 60-letnią misję w naszym kraju, budując w pierwszej kolejności domy pomocy. Na początku Sue Ryder wspierana była przez wolontariuszy, w tym więźniów obozów koncentracyjnych, weteranów wojennych i ich rodziny. Od 1991 r. Fundacja zarejestrowana jest już w Polsce, a od 2004 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Nieustannie rozwija dzieło fundatorki, jakim jest niesienie pomocy ludziom cierpiącym z przyczyn zdrowotnych i społecznych oraz aktywizowanie osób starszych. Organizacja podejmuje akcje w całym kraju, ale głównym obszarem jej działalności jest Warszawa. Oprócz 30 Domów Sue Ryder Fundacja ufundowała m.in. Oddział Onkologiczny Szpitala Morskiego w Gdyni i Oddział Reumatologiczno-Rehabilitacyjny Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Konstancinie-Jeziornie.

W ostatnich latach Fundacja

sfinansowała lub współsfinansowała m.in.:

 • rozbudowę Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD w Helenowie,
 • remont dachu Pawilonu w DPS Psary,
 • budowę Kliniki Rehabilitacji im. Sue Ryder w Familijnym Centrum Medycznym w Białymstoku,
 • wyposażenie specjalistycznego samochodu dla dzieci z hospicjum domowego w Bydgoszczy,
 • remont przedszkola oraz zakup samochodu dla Domu Samotnej Matki w Białej koło Płocka,
 • rozbudowę Domu Sue Ryder w Pierzchnicy,
 • realizację dwóch programów rehabilitacyjnych dzieci w Domu Sue Ryder w Bydgoszczy.

Obecnie Fundacja

skupia swoje działania na:

 • rozwijaniu sieci sklepów charytatywnych,
 • organizacji Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Trzynastka” przy ul. Bagatela 13 w Warszawie,
 • uruchomieniu programu edukacyjno-wolontaryjnego „Joshua” dla szkół podstawowych i średnich,
 • wdrożeniu usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych Sue Ryder MED,
 • rozwijaniu programów CSR,
 • budowie kapitału żelaznego dla organizacji.
a

What You Need to Know About VoteStart

The perfect way to get a head start in your upcoming political campaign.

 
2976 Washington St
San Francisco, CA 94115
 

Follow us:

Chip in now, every dollar helps in the crtical final moments of this campaign.

Fiona Anderwood